De Eekelaar

Commerciële ruimte met 43 appartementen
 

Nieuwsberichten28-10-2019

Geachte buurtbewoner,

Zoals u wellicht gezien zult hebben, zijn we op 28 oktober begonnen met het inrichten van de parkeerplaatsen aan de Kapelstraat. Dit zal nog zeker de hele week duren, omdat het geheel aangepast moet worden aan de Kapelstraat en deze ter plaatse ook breder wordt. Om dit veilig te kunnen uitvoeren, zal de Kapelstraat op woensdag 30 oktober, donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november afgesloten zijn.

We hopen op uw begrip voor het ongemak. Dit kan helaas even niet anders. We proberen dit zo kort mogelijk te houden.

U kunt regelmatig kijken op www.de-eekelaar.nl voor nieuwe berichten en vragen.

7-4-2019

Geachte buurtbewoner,

Het is alweer van december 2018 dat we een laatste nieuwsbrief hebben rondgedeeld. De bouw van het casco loopt volgens planning en zal omstreeks 1 oktober 2019 wind- en waterdicht zijn.

Op donderdag 11 april zal er begonnen worden met het leggen van betonplaten voor de tweede verdieping. Dit zijn 22 vrachtwagens. Om geen lange rij wachtende vrachtwagens te krijgen, is dit zo nauwkeurig mogelijk gepland, verspreid over meerdere dagen.

Voor de afbouw zijn we druk bezig om de nodige materialen en aansluitingen te regelen. Gezien de overspannen bouwmarkt is het niet eenvoudig om alles achter elkaar ingepland te krijgen. Omdat we bij de afbouw veel verschillende vakgebieden nodig hebben, zijn we nu al bezig om hiervoor een bouwteam samen te stellen. De doelstelling is dat we met een vaste ploeg elke maand een aantal woningen kunnen opleveren. Gezien de grote belangstelling van de toekomstige bewoners, streven we ernaar om de gehele afwerkfase indien mogelijk te versnellen. De eerste bewoners kunnen dan ergens in het eerste kwartaal van 2020 hun intrek nemen, de laatste bewoners eind van het derde kwartaal.

Dan is er nog een verzoek van uitvoerder Dennis Ruijzenaars. Er komen dagelijks mensen kijken naar de voortgang van het gebouw, wij zijn blij met deze belangstelling. Meerdere personen komen dagelijks met de fiets, te voet of scootmobiel op het bouwterrein. Dat is niet de bedoeling, omdat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als er iets gebeurt, is er geen enkele verzekering die eventuele schade vergoedt, wanneer er onbevoegde personen op het bouwterrein aanwezig zijn. Daarom het uitdrukkelijke verzoek om niet binnen de bouwhekken te komen. Wij hopen op uw begrip.

U kunt regelmatig kijken op www.de-eekelaar.nl voor nieuwe berichten en vragen.

2-3-2019

Op 16 maart 2019 vindt er een inloopmoment plaats in Het Chaamsche Wapen met informatie over de huurmogelijkheden. Vanaf 13.00 uur bent u welkom!

26-12-2018

Geachte buurtbewoner,

Zoals u al gezien heeft is het eerste gedeelte, namelijk de kelder, zover afgerond. De werkzaamheden aan de kelder zijn voorspoedig verlopen in een zeer korte bouwtijd. Dit hebben we te danken aan de bouwmaterialen die steeds stipt op tijd geleverd werden en de verschillende medewerkers die allen zeer gemotiveerd waren. Het betrof een bouwploeg die we in eigen beheer hebben samengesteld en die in deze samenstelling nog niet eerder een dergelijk werk hadden gerealiseerd. Vrijwel niemand keek op zijn horloge wanneer het 16:00 uur was, iedereen werkte door tot de doelstelling voor die dag gehaald was. Ook Toon Bernaerts van Bouwbedrijf Van der Westerlaken en Frits zelf hebben er bovemnatig aan bijgedragen om het een en ander zo ver te krijgen. Allen, dank hiervoor.

Vanaf 1 januari 2019 zal de firma Maas Jacobs het stokje overnemen, namelijk het bouwen van het casco boven de grond voor winkels en woningen. De contactpersoon van Maas Jacobs ter plaatse is Dennis Ruijzenaars (druijzenaars@maasjacobs.nl / 06-23496689). Het streven is dat het pand op 1 oktober 2019 wind- en waterdicht is. Daarna is de firma Maas Jacobs vertrokken en zullen we zelf wederom een team samenstellen om de afwerking te doen. De afwerking zal, afhankelijk van verschillende factoren, duren tot begin 2020. Wij verwachten dat de eerste bewoners rond april 2020 hun intrek kunnen nemen. 

Verder kunnen wij u nog melden dat we in de maand maart of april van 2019 op zaterdagochtend een informatiebijeenkomst betreffende de verhuur van de appartementen hebben gepland in Het Chaamsche Wapen. De datum zal bekend worden gemaakt in Ons Weekblad en op onze website. Diegene die zich eerder hebben aangemeld, zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd. 

U kunt regelmatig kijken op www.de-eekelaar.nl voor nieuwe berichten en vragen. 

Verder rest ons u allen een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2019 toe te wensen.

09-12-2018

Bij deze informeren wij u over het volgende:

Op 13 december wordt er een aansluiting gemaakt op de rioolput, welke is gelegen midden in de Kapelstraat. Om dit veilig en vlot te laten verlopen, wordt de Kapelstraat tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Op 14 december wordt er een aansluiting gemaakt op het Brouwerijplein nabij nr. 48. 
Hier zullen op die dag meerdere parkeerplaatsen worden afgesloten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Fa v. Eijck. 
Contactpersoon is heer Twan de Jong 06-22664689/0622664698

02-10-2018

Geachte buurtbewoner,

We zijn weer een stapje verder. De volgende fase is beton storten ten behoeve van de parkeerkelder. Op 8 oktober zullen de poeren worden gevuld met beton.  

Op 10 oktober zal de vloer in zijn geheel worden gestort. Dit is één van de drukste onderdelen van het gebouw, door de vele betonwagens die af- en aanrijden. Tweederde van de hoeveelheid zal worden aangevoerd vanaf de Dorpsstraat, eenderde vanaf de Kapelstraat. Om dit zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we hiervoor verkeersregelaars besteld. Wij hopen hiermee de overlast zoveel mogelijk te beperken. Op deze dag zal er vroeg worden begonnen met het werk en dit zal duren tot in de avond. Het afwerken van de vloer gaat in de nacht door, hoe lang hangt af van temperatuur, luchtvochtigheid, wind, neerslag, enzovoorts. De afwerkingsmachines zijn relatief stil, maar kunnen toch hoorbaar zijn.  

Vervolgens zullen de kelderwanden worden gestort en zal de ondersteuningsconstructie voor de begane grond worden voorbereid.  U kunt regelmatig kijken op www.de-eekelaar.nl voor nieuwe berichten en vragen. 

09-07-2018

Geachte buurtbewoner,

Van de boorpalenfirma hebben wij vernomen dat er begonnen kan worden in de vakantie of kort daarna. Dat betekent dat wij in kalenderweek 28 beginnen met de voorbereidingen zoals het hekwerk op de definitieve plaats zetten, waarbij het voetpad naast Brouwerij 48, de Dorpsstraat en Kapelstraat dichtgaan, alsmede enkele parkeerplaatsen aan de Kapelstraat. Ook wordt in deze week de bemaling geplaatst.

In kalenderweek 29 wordt de kelder op diepte gegraven. Dan zijn we met de voorbereidingen klaar. Vervolgens gaat er geboord worden, wat vier weken zal duren.  

Wat misschien leuk is om te weten:
·        Voor de kelder zal er ongeveer 12.000 ton zand worden afgevoerd;
·        Er worden 274 palen geboord tot op een diepte van 16 meter, dat is totaal 4 km paal;
·        De boorgaten worden opgevuld met 3000 ton beton. 

U kunt regelmatig kijken op www.de-eekelaar.nl voor nieuwe berichten en vragen. 

22-05-2018

Geachte buurtbewoner,

Het is zo ver dat de Eekelaar van start kan. Eind kalenderweek 21 worden er wat voorbereidingen getroffen ten behoeve van het grondwerk. Zo zal het pad naast Brouwerij 48 worden dichtgezet. Ook zal het hekwerk bij Kapelstraat 5 en 7 op zijn definitieve plaats worden gezet.

In kalenderweek 22 wordt de zwarte grond ongeveer 1 meter diep afgegraven. Dit zal 's morgens rond 7:00 uur beginnen en ongeveer 3 dagen duren. Bij intensief verkeer van grondkarren zal een verkeersregelaar worden ingezet om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Daarna wordt het even stil, tot we een datum hebben dat de palen geboord kunnen worden. Kort daarvoor zal de bronbemaling worden geplaatst en zal de kelder verder worden uitgegraven. Ook dan zal er een hoogtemeting plaatsvinden van de omliggende bebouwing. Tegen dat het zover is, volgt er een nieuw bericht. Tevens kunt u regelmatig kijken op www.de-eekelaar.nl voor nieuwe berichten.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Cor van Eekelen of Frits van der Westerlaken (0161 49 1600).